Renovering af hus

Husrenovering og vedligeholdelse

Husrenovering og vedligeholdelse er to sider af samme sag, når det drejer sig om dit hus eller anden form for ejendom. En renovering udbedrer skader, hvor vedligeholdelse forbygger skader.

Renovering og vedligeholdelse handler grundlæggende om, at din bolig i form af et hus eller anden ejendom skal være egnet til beboelse og samtidig have et godt indeklima.

Det betyder, at huse såvel som beboelsesejendomme vedvarende skal være i ordentlig stand og være fri for skader.

Renovering som udbedring af skader

Er dit hus eller ejendom ramt af en eller flere skader, så kan mit murerfirma tilbyde en renovering til udbedring af skaderne, hvis du gerne vil bevare huset som funktionsdygtigt og egnet til beboelse.

I de fleste tilfælde vil du endda kunne opnå en værdiforøgelse af huset eller ejendommen, når jeg som erfaren murermester forestår renoveringen af hele eller dele af bygningen.

facaderenovering-fuger-murer-fuhlendorf.jpg

Særlig vigtig husrenovering

Der er områder på en bygning, hvor det er særlig vigtig, at få udbedret skader hurtigst muligt. Det er steder som soklen, facaden og dens fuger, taget og skorstenen. Disse områder er specielt vigtige, fordi skader svækker deres funktioner og styrke for bygningen. Det betyder, at dit hus eller din ejendom bliver mere udsat for udefrakommende påvirkninger, hvor især nedbør som sne og regn kan skabe store forringelser af bygningen og medføre sætningsskader.

Nogle af de områder på dit hus eller ejendom, som du skal holde særlig øje med, er blandt andet revner i facaden og på soklen. Det er vigtigt, at mørtelfugerne er intakte og i god stand. Det er tillige væsentligt, at taget er tæt, og at en eventuel skorsten er i en ordentlig forfatning.

Det kræver en bred viden om det murermæssige håndværk at kunne vurdere, hvorvidt en skade på dit hus eller din ejendom er af en sådan karakter, at det kræver en mindre reparation eller en større renovering, at få udbedret skaderne.

Få tilbud fra en erfaren murermester

Hvis du vil være sikker på at kunne bevare din bolig i en ordentlig og forsvarlig stand, bør du få en erfaren murermester som mig til at hjælpe dig med at gennemgå dit hus eller din ejendom.

Så kan vi sammen tage en snak om og vurdering af, hvordan du får skaderne på huset eller ejendommen udbedret på en måde, der tager hensyn til renoveringens omfang, dine eventuelle ønsker samt den investering, det kræver.

Som nævnt ovenfor er vedligeholdelse vigtig, og det medvirker typisk til at holde skader på et mindre omfang. I Danmark har vejrets indflydelse på bygninger af enhver art den følgevirkning, at der trods vedligeholdelse alligevel opstår skader på dit hus.

Når det efter min mening er yderst vigtigt at holde dit hus intakt og i god stand, er grunden den, at bygningen skal være tæt for at kunne holde fugt ude af huset. Fugt er ganske enkelt det værste for en bygning, og da fugt fremmer vækst af skimmelsvamp, så er fugt også det værste for de mennesker, der skal bo i bygningen.

Fugt er typisk vanskeligt at komme af med, hvis det først har sat sig grundigt i huset. Derfor gælder det om, at holde fugt ude af bygningen, og det gøres først og fremmest bedst ved at have en god vedligeholdelse af sit hus og sin ejendom, og dernæst ved at udbedre skader hurtigst muligt efter skaderne er opstået.

Vil du have et uforpligtende tilbud på renovering?

Ring til Murermester Steffen Fuhlendorf på telefon:

5053 7727

Eller send os en mail til:

steffen@sfmurer.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.